Dịch vụCông suất (HP)Đơn vịĐơn giá (Ngàn đồng)Bảo hành
Sửa Bo6kg Cái350 – 5806 tháng
7 – 7,5 kgCái480 – 7806 tháng
8 – 13kgCái580 – 9806 tháng
Thay van cấp6 – 13kgCái120 – 3306 tháng
Mô tơ máy giặt6 – 13kgCái500 – 15006 tháng
Vệ sinh6 – 13kgCái180 – 3506 tháng
Bộ số6 – 13kgBộ350 – 8506 tháng
Công tắc cửa6 – 13kgCái380 - 5806 tháng
Dây coloa6 – 13kgSợi250 - 4506 tháng
Thay mâm6 – 13kgCái150 - 8506 tháng
Thay phuộc nhún6 – 13kgCây150 - 5506 tháng