Dịch vụCông suất (HP)Đơn vịĐơn giá (Ngàn đồng)Bảo hành Và Ghi chú
Lắp ráp1 – 2Bộ200 – 250Tùy vị trí
2,5 – 5Bộ350 – 500Tùy vị trí
Tháo máy1 – 2Bộ100 - 150Tùy vị trí
2,5 – 5Bộ150 - 200
Ống gas1 – 2Mét140 – 190Tùy Loại
2,5 – 5Mét200 – 300Tùy Loại
Vệ sinh máy1 – 2Bộ120 – 150Tùy số lượng
2,5 – 5Bộ150 – 350Tùy loại máy/Số máy
Sạc ga thêm1 – 2Lần50 – 150Tùy ĐV thiếu
Sạc hết gas1 – 2Lần150 - 350
2,5 - 5Lần400 - 950
Sửa bo1 – 2Cái350 – 5806 tháng
2,5 – 5Cái480 – 12006 tháng
Thay quạt1 – 2Cái580 – 8506 tháng
2,5 – 5Cái750 – 12006 tháng
Thay bộ đề Block1 – 2Bộ350 - 5806 tháng
2.5 – 3Bộ580 - 7506 tháng
Thay Block1 HPCon1200 – 18001 Năm
2 HPCon1300 – 23001 Năm
2,5 HP – 5HPCon3000 – 55001 Năm
5hp-30hpCon5500 - 350001 Năm