Dịch vụCông suất (HP)Đơn vịĐơn giá (Ngàn đồng)Bảo hành
Thay Block120 – 140Cái800 – 12001 Năm
160 – 220Cái1200 – 16501 Năm
240 – 500Cái1700 – 25001 Năm
Bộ xả đá120 – 140Lần350 – 4206 tháng
160 – 220Lần420 – 5806 tháng
240 – 500Lần580 – 12006 tháng
Quạt dàn lạnh120 – 400Cái280 – 4506 tháng
160 – 220Cái450 – 7806 tháng
240 – 500Cái780 – 11506 tháng